huyit

Máy chủ ảo VPS Windows sau thời gian hoạt động thường xảy ra tình trạng chậm, do fai lưu trữ nhiều thông tin không cần thiết trong bộ nhớ đệm. Vì vậy restart lại VPS là 1 trong các cách hữu hiệu để giúp VPS trở lại hoạt động nhanh hơn.

Lưu ý: việc restart VPS cũng giống như khởi động lại máy tính thông thường, hoàn toàn không làm mất hay ảnh hưởng gì đến dữ liệu của VPS.

Để restart lại VPS, mở CMD và gõ dòng lệnh sau: shutdown -r -t 0

Ví dụ, trên VPS chạy Windows Server 2012, làm như hình bên dưới:

Restart VPS

Sau đó VPS sẽ khởi động lại, chờ tầm vài phút rồi đăng nhập lại vào VPS sử dụng như bình thường....